apríl 2021 E-commerce
Rozsiahly e-shop prispôsobený na prihlásenie sa do jednotlivých jazykových kurzov, ktoré táto jazyková škola poskytuje. Súčasťou tohto e-shopu sú aj jazykové testy, ktoré je možné vypracovať online, po dokončení takéhoto testu dostane testovaný vygenerovaný certifikát so zaradením, ktoré vyhodnocuje systém automaticky.
marec 2021 E-commerce
E-shop pre vinárstvo s ponukou ich vín a produktov.
 • Galéria
marec 2021 Presentation
Web pre osvetové stredisko v Poprade, ktorého súčasťou sú kategorizované činnosti, podujatia a rôzne dokumenty.
január 2021 Presentation
Prezentačný web pre reklamnú agentúru, kde prezentuje projekty, klientov, ponúkané služby a svoje postrehy.
 • Galéria
január 2021 Portal
Rozsiahly portál pre obchodné centrum, ktorého súčasťou je CRM systém určený pre jednotlivé prevádzky. Pomocou tohto systému si dokážu prevádzky samé spravovať svoj profil a ponuky určené svojím zákazníkom. K ponuke je napojený generátor obrázku, ktorý zjednocuje vzhľad vizuálnej komunikácie obchodného centra na sociálnych sieťach. Na portály sa nachádza aj interaktívna mapa obchodného centra, na ktorej je možné vidieť kde sa prevádzka nachádza. Samotné obchodné centrum sem prezentuje aj pripravované podujatia a aktuality. Portál je vytvorený podľa dizajnu od Gabriela Jakubkoviča.
 • Galéria
december 2020 Presentation
Web slúži na odprezentovanie riešení a produktov ktoré daná firma ponúka.
 • Galéria
október 2020 Reservation
novapark.sk
Web slúži na odprezentovanie developerského projektu a pre dopyt na jednotlivé objekty.
 • Galéria
september 2020 E-commerce
megaoutlet.sk
E-shop s napojením na niekoľko externých dodávateľov.
 • Galéria
september 2020 Portal
Portál slúžiaci na komunikáciu s návštevníkmi nákupného centra a ich obchodov. Jeho súčasťou je CRM systém určený pre jednotlivé prevádzky. Pomocou tohto systému si dokážu prevádzky samé spravovať svoj profil a ponuky určené svojím zákazníkom. K ponuke je napojený generátor obrázku, ktorý zjednocuje vzhľad vizuálnej komunikácie obchodného centra na sociálnych sieťach. Na portály sa nachádza aj interaktívna mapa obchodného centra, na ktorej je možné vidieť kde sa prevádzka nachádza. Samotné obchodné centrum sem prezentuje aj pripravované podujatia a aktuality. Portál je vytvorený podľa dizajnu od Gabriela Jakubkoviča.
 • Galéria
august 2020 E-commerce
E-shop s oblečením, ktorého skladové zásoby sa riadia cez externý software. Tento skladový systém je zároveň prepojený s kamennými prevádzkami.
jún 2020 Reservation
Web slúžiaci na prezentáciu rezortu a rezerváciu jednotlivých apartmánov, alebo balíčkov.
 • Galéria
máj 2020 Presentation
Prezentačný web s blogovou časťou a fotogalériou. Tento web je pripravený, tak aby ho bolo možné neskôr zmeniť na e-shop.
 • Galéria
apríl 2020 E-commerce
dasport.sk
E-shop s oblečením napojený na skladový system. Súčasťou e-shopu je aj blogová časť a formulár na zbieranie e-mailových adries určených pre odber newsletter-a. E-shop je vytvorený podľa dizajnu od Gabriela Jakubkoviča.
 • Galéria
apríl 2020 Portal
Rozsiahly portál pre obchodné centrum, ktorého súčasťou je CRM systém určený pre jednotlivé prevádzky. Pomocou tohto systému si dokážu prevádzky samé spravovať svoj profil a ponuky určené svojím zákazníkom. K ponuke je napojený generátor obrázku, ktorý zjednocuje vzhľad vizuálnej komunikácie obchodného centra na sociálnych sieťach. Na portály sa nachádza aj interaktívna mapa obchodného centra, na ktorej je možné vidieť kde sa prevádzka nachádza. Samotné obchodné centrum sem prezentuje aj pripravované podujatia a aktuality. Portál je vytvorený podľa dizajnu od Gabriela Jakubkoviča.
 • Galéria
marec 2020 Presentation
Prezentačný web s primárnym účelom odprezentovať portfólio umelca. Web obsahuje aj blogovú časť a kontaktný formulár.
 • Galéria
marec 2020 Presentation
E-shop s produktmi určenými na priamy predaj, ale aj na zistenie podrobnejších informácií a následnom predaji. Súčasťou e-shopu je aj blogová časť.
 • Galéria
január 2020 E-commerce
E-shop s blogovou časťou. E-shop je vytvorený podľa dizajnu od Gabriela Jakubkoviča.
 • Galéria
január 2020 Presentation
Prezentačný web realizácií a ponúkaných služieb.
 • Galéria
december 2019 Presentation
Prezentačný web pre hotel vo viacerých jazykových mutáciách.
 • Galéria
december 2019 Reservation
Web slúži na prezentáciu ponuky ubytovania a služieb hotela. Súčasťou webu je embedovaný rezervačný formulár.
 • Galéria
december 2019 Presentation
Prezentačný web s detailným cenníkom a blogom.
 • Galéria
december 2019 Presentation
Web slúži na odprezentovanie služieb, ktoré daná firma ponúka. Súčasťou webu sú dotazníky, blog a generátor životopisu.
 • Galéria
november 2019 Presentation
Prezentačný web s možnosťou vyjadriť záujem o jednotlivé produkty. Tento web má aj blogovú časť. Nachádza sa tu aj archív produktových katalógov. Dizajn webu navrhol Michal Roman.
 • Galéria
november 2019 Microsite
fin2data.sk
Jednoduchá stránka slúžiaca na prezentáciu a získavanie dopytu na ponúkané služby.
 • Galéria
november 2019 Reservation
Stránka určená pre prezentáciu a rezerváciu ubytovania a balíčkov.
 • Galéria
október 2019 Presentation
Jednoduchá prezentačná stránka. S generátorom jedinečného náhodného rozloženia geometrických tvarov v pozadí pri každom zobrazení.
 • Galéria
september 2019 Microsite
Microsite určená k predaju leteniek. Web je vytvorený podľa dizajnu od Gabriela Jakubkoviča.
 • Galéria
august 2019 E-commerce
Tento e-shop ponuka svoje produkty, ale taktiež je naprogramovaná automatická synchronizácia produktov od externého dodávateľa. Dizajn je inšpirovaný "Eva - Fashion WooCommerce Theme".
 • Galéria
august 2019 E-commerce
E-shop so synchronizáciou s účtovným systémom Omega. Na webe sa nachádza aj blogová časť.
 • Galéria
júl 2019 Reservation
Stránka slúži ako rezervačný systém pre hotel. Sú na nej odprezentované jednotlivé izby a služby. Stránka bola vytvorená podľa dizajnu od Michala Romana.
 • Galéria
máj 2019 Portal
inpoprad.sk
Web má za úlohu zoskupovať všetky udalosti v rámci regiónu s možnosťou pridať udalosť aj užívateľom. Nachádza sa tu program miestnych kín a taktiež obedové menu reštaurácií. Lokálne firmy tu majú vlastné profily, ktoré si cez jednoduchý admin dokážu spravovať. Web má aj svoju blogovú časť. Web je vytvorený podľa dizajnu Michala Romana.
 • Galéria
február 2019 E-commerce
Štandardný e-shop. Stránka je vytvorená podľa dizajnu Michala Romana.
 • Galéria
január 2019 Presentation
Web slúži na prezentáciu služieb danej firmy. Súčasťou webu je aj blog. Web je vytvorený podľa dizajnu Michala Romana.
 • Galéria
január 2019 Presentation
Prezentačná stránka produktov a realizácií. Stránka je vytvorená podľa dizajnu Michala Romana.
 • Galéria
december 2018 Presentation
Rozsiahly katalóg produktov a realizácií. Web je vytvorený podľa dizajnu od Michala Romana.
 • Galéria
október 2018 Presentation
Web slúži na prezentáciu realizovaných projektov danej firmy. Taktiež ako databáza produktových katalógov. Súčasťou webu je aj blog. Web je vytvorený podľa dizajnu Michala Romana.
 • Galéria
október 2018 Presentation
Web slúži na prezentáciu realizovaných projektov danej firmy. Taktiež ako databáza produktových katalógov. Súčasťou webu je aj blog. Web je vytvorený podľa dizajnu Michala Romana.
 • Galéria